Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden, door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel “F.O.M.” dd. 06-01-1992, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage (Dossiernummer 3/ 1992). Alle prijzen zijn vrijblijvend en gelden per stuk, en exclusief BTW S.E. & O.

Leveringsvoorwaarden

Levering franco aan huis, incl. verpakking, excl. BTW voor zendingen boven € 250,00. Bij zendingen met kleinere waarden wordt verpakking en vracht vanaf Venlo berekend.

Voor orders tot € 50,00 € 12,50 verzendkosten. Voor orders van € 51,00 tot € 250,00 € 7,50 verzendkosten. Verzendkosten vervallen bij na leveringen en afhaalorders.

Betalingscondities

Binnen 30 dagen na factuurdatum. Prijzen en leveringsmogelijkheden voor speciale uitvoeringen op aanvraag. Door voortdurende technische ontwikkelingen van ons gereedschap programma, kunnen veranderingen in het voorraadprogramma voorkomen. Hiermee komen voorgaande prijslijsten en offertes te vervallen.

K.V.K. Venlo 12020591

BTW codenummer NL007348976B01

IBAN NL93RABO 0153850469

BIC RABONL2U